អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង

ប្រកបការងារជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឯកជន និង បុគ្គលិករដ្ឋ គឺជាមុខរបរមួយដែលមិនចាំបាច់ចំណាយដើម មិនបាច់ព្រួយបារម្ភខ្លាចខាត ក៏ដូចជាមានប្រាក់ចំនូលទៀតទាត់ ប៉ុន្តែមុខរបរមួយនេះក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនផងដែរ ដូចជា ចំនូលមិនបានច្រើនរហូតដល់ក្លាយជាអ្នកមានដូចជាអ្នករកស៊ី មិនសូវមានសេរីភាព ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដទៃ និងមានចំនុចមួយចំនួនទៀតដែលរូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នក ៖

អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង
អារម្មណ៍ដើមខែមិនដូចអារម្មណ៍ចុងខែ

អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង

អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង

អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង
ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ

 

  • អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ 90 % គឺ​ដូច​រូប​ទាំង 7 សន្លឹក​នេះ​អីញ្ចឹង已关闭评论
  • 23 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/20  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: