កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

នេះគឺជាកម្រងរូបភាពរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចិន Fan Bingbing នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ San Sebastian International Film Festival ។

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

 


កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត

  • កម្រង​រូបភាព​របស់ Fan Bingbing ជាមួយ​នឹងរ៉ូប​ពណ៌​ខៀវ​​​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/20  Category:កំសាន្ត
Tags: