ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ជប៉ុន​ មុន​នឹ​ង​ចាកចេញ​ ផ្ដាំ​កម្ពុជា​ពាក្យ​ពីរម៉ាត់​

ជា​ឯក​អគ្គរាជ​ទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​មាន​ទាំងវ័យ​ចំណាស់​ និងមាន​ទាំងភាព​ចាស់ទុំ​ផងនោះ​ លោក ​​គូម៉ា​ម៉ារូ ឃូជិ​ បាន​គោរព​​ទៅ​តាម​លក្ខណ្ឌ​ច្បាប់​របស់​ឯក​អគ្គរាជទូត ​ដោយ​កំណត់​យក​ចុងខែ​កញ្ញា​ ជាវេលា​ដែល​លោក​ត្រូវ​ឈាន​ដល់ដំណាក់​កាល​នៃការ​ផុត​អាណត្តិ​ក្នុង​ការបំពេញ​មុខតំណែង​ជាឯក​អគ្គរាជទូត​រយៈពេល​៣ឆ្នាំ​នៅកម្ពុជា​កន្លង​មកនេះ​ ។ ​លោក​ ឃូជិ​​ បាន​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ដល់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ និង​កិច្ច​ស្វាគមន៍​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ពីកម្ពុជា​ក្នុងរយៈពេល​នៃវត្តមាន​ក្នុងការ​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់លោក​ ។​ មុន​ពេល​ដែល​លោក​លាចាក​ចេញ​ទៅនៅ​ចុងខែកញ្ញា​​ខាង​មុខនេះ​ លោក​ គូម៉ាម៉ារូ ​ឃូជិ​ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នូវពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់ថា​៖​ សូម ​“រួបរួម”​ គ្នា​ និងមាន​ស្ថេរភាព​ជានិរន្តរិ៍​ជាមួយ​គ្នា ​។​
 ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​លិខិត​ថ្លែង​មុនការ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​របស់​លោក​៖ ​

ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ជប៉ុន​ មុន​នឹ​ង​ចាកចេញ​ ផ្ដាំ​កម្ពុជា​ពាក្យ​ពីរម៉ាត់​ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ជប៉ុន​ មុន​នឹ​ង​ចាកចេញ​ ផ្ដាំ​កម្ពុជា​ពាក្យ​ពីរម៉ាត់​ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ជប៉ុន​ មុន​នឹ​ង​ចាកចេញ​ ផ្ដាំ​កម្ពុជា​ពាក្យ​ពីរម៉ាត់​ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ជប៉ុន​ មុន​នឹ​ង​ចាកចេញ​ ផ្ដាំ​កម្ពុជា​ពាក្យ​ពីរម៉ាត់​
ដោយ៖ ឈូកស
ប្រភព៖ DAPNews