លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)

6 Videos


បន្ទាប់ពីមានការឆ្គងពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក រវាងតារាចម្រៀងស្រីពីររូបដែលរស់ក្នុងផលិតកម្មពីរផ្សេងគ្នាគឺ កញ្ញា សុខ ពិសី និងកញ្ញា លី អ៊ីវ៉ាធីណាបានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនជាខ្លាំង ហើយម្នាក់ៗកំពុងតែប្រកាន់នូវគោលជំហររៀងៗខ្លួន ។

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)

ជាការពិតណាស់ ក្រោយពីកញ្ញា សុខ ពិសី ចេញវីដេអូនិយាយថា លី អ៊ីវ៉ាធីណា ធ្វើនេះក្នុងគោលបំណងដូចជាតួឈ្នាននីស នៅពេលដែលនាងធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់? រួចមក តារាចម្រៀងស្រីនៅផលិតកម្ម ថោន លី អ៊ីវ៉ាធីណា បានចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី វិញទាំងយប់ ។

Posted by Popular TV on Friday, September 16, 2016

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)

បើចង់ដឹងថា លី អ៊ីវ៉ាធីណា និយាយអ្វីខ្លះទៅ ប្អូនស្រីដែលកំពុងមានការយល់ច្រឡំលើគ្នានេះ សូមទស្សនាវីដេអូក្លឹបដូចខាងក្រោម៖ BeBe

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)លី អ៊ីវ៉ាធីណា ចេញវីដេអូឆ្លើយឆ្លងទៅ សុខ ពិសី ទាំងយប់! (មានវីដេអូ)