​តារា​សិល្បៈ​ជាច្រើន​បង្ហាញ​ពី​ឆន្ទៈ​ជួយ​សង្គម​ក្រោម​តំណក់ទឹកភ្លៀង​

dnt-news : ​បើទោះបី​ជាមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​ក៏ដោយ​ក៏​មិនអាច​កាត់ផ្ដាច់​ក្ដីសង្ឃឹម​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​តារា​សិល្បៈ​ដែល​បាន​ប្រឹងប្រែង​ក្នុងការ​ស្វែងរក​ថវិកា​ដើម្បី​យកទៅជួយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ដែរ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តារា​សិល្បៈ​ទាំងអស់​ត្រូវ​ប្រឹង​ឈរ​ច្រៀង និង​សម្ដែង​ទាំង​កណ្ដាល​ភ្លៀង​។​