ឌុ​ច លីដា ថត​រឿង​ឲ្យ​ចិន ទទួលបាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​

​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ Sabay តាមរយៈ​ទូ​ស័ព្ទ​កញ្ញា ស្រី​នាង ត្រូវជា​ប្អូនស្រី និង​ជា​ជំនួយការ​របស់ កញ្ញា ឌុ​ច លីដា ផ្ទាល់​បាន​អះអាងថា រូបថត​ដែល​កញ្ញា ឌុ​ច លីដា តុបតែង​ខ្លួន​កោ​ត្រងោល​ថត​ជាមួយ​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ប្រាសាទ​អង្គ​វត្ត គឺ​នាង​ថត​រឿង​ឲ្យ​ផលិតកម្ម​ចិន​។​ក្នុង​រឿងនេះ​នាង​ក៏​ទទួលបាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​គួ