អីយ៉ា! សម្តែងសមទាំង៤នាក់តែម្តង (ចេះសាមគ្គីគ្នាបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយអីចឹង វាមានទៅឆ្អី!!!)

ដោយសារតែសព្វថ្ងៃនេះ បណ្តាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនចេះតែគគ្រីតមុខដាក់គ្នាឥតឈប់ឈរនោះ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបអ្នកជំនាញការកាត់តវីដេអូម្នាក់ ដែលហាក់ដូចពុំសប្បាយចិត្តនឹងស្ថានការណ៍ផ្នែកនយោបាយបែបនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅៗ បានសម្រិតសម្រាំងនូវរូបថតបង្ហាញពីទឹកមុខប្រកបដោយភាពរីកៗរាយរបស់លោក Pladmimir Putin, Donald Trump, Mike Pence និងលោក Kim Jong-Un បង្កើតជាវីដេអូត្លុកកំប្លែងមួយ ក្នុងអត្ថន័យចង់ឲ្យអ្នកទាំង៤ចេះស្រឡាញ់ សាមគ្គីគ្នា បង្កើតនូវភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នា ដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល ។


Related Posts