អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …

6 Videos


ស្របពេលដែលពោះរបស់ ភិន សុដាលីស កាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយគ្រូពេទ្យក៏បានកំណត់ពីថ្ងៃកើតរបស់នាងក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឆាប់ៗខាងមុខនេះផងនោះ លោក អ៊ិន សុភិនក៏បានកក់មន្ទើរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញ រួចជាស្រេច ក្នុងការចាំទទួលសមាជិកថ្មី ។

អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …

ខណៈពេលដែលកូនស្រីរបស់លោក អ៊ិន សុភិនខិតកាន់តែជិតទៅរកថ្ងៃសម្រាល ម្ចាស់ផលិតកម្ម មហាហង្ស រូបនេះ បានប្រកាសក្នុងពិធីសម្ភោធរឿង «ជំនួញអាគម» របស់ផលិតកម្ម រ៉ក់នៅរោងកុនលេជេនស្ទឹងមានជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា លោកនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃកូនស្រីរបស់លោកសម្រាលកូន ដើម្បីឱ្យទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសបានដឹង ។

អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …

ចំពោះការលើកឡើងស្ដីពីគម្រោងធ្វើសន្និសីតកាសែតនៅថ្ងៃ ភិន សុដាលីស សម្រាលកូននេះ ឪពុករបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ មិនបានបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថា ការគ្រោងធ្វើសន្និសីតកាសែតនៅពេលខាងមុខនេះ និយាយពីប្រធានបទអ្វីនោះ ដោយលោកបានប្រាប់ថា ចាំដល់ថ្ងៃនោះនឹងដឹងហើយ ៕ BeBe

អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …អ៊ិន សុភិន គ្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពី ភិន សុដាលីស …