ធៀប​​តម្លៃ​ iPhone 7/7 Plus នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ និង​ នៅ​បរទេស

iPhone 7 និង 7 Plus បាន​ចេញ​លក់​ជា​ផ្លូវ​ការ​តាម​តំបន់​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​លើ​ពិភពលោក​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦ ខែ​កញ្ញា​កន្លង​ទៅ ហើយ​តម្លៃ iPhone ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ទៀត​សោត​ ខុស​គ្នា​ទៅ​តាម​តំបន់​នីមួយៗ។

 

ធៀប​​តម្លៃ​ iPhone 7/7 Plus នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ និង​ នៅ​បរទេស

 

ប្រទេស​

iPhone 7

iPhone 7 Plus

សហរដ្ឋអាមេរិក

32 GB តម្លៃ 649 ដុល្លារ

128 GB តម្លៃ 749 ដុល្លារ

256 GB តម្លៃ 849 ដុល្លារ

32 GB​ ​តម្លៃ​ ​769​ ​ដុល្លារ

128 GB​ ​តម្លៃ​ ​869​ ​ដុល្លារ

256 GBតម្លៃ 969 ដុល្លារ

អូស្រ្តាលី

32 GB ប្រហែល 813 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 926 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1079 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 956 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1070 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1183 ដុល្លារ

កាណាដា

32 GB ប្រហែល 683 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 782 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 880 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 797 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 896 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 995 ដុល្លារ

បារាំង

32 GB ប្រហែល 857 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 980 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1103 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 1014 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1136 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1259 ដុល្លារ

ហុងកុង

32 GB ប្រហែល 720 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 823 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 926 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 849 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 952 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1068 ដុល្លារ

ជប៉ុន

32 GB ប្រហែល 715 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 823 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 931 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 843 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 951 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1059 ដុល្លារ

សិង្ហបុរី

32 GB ប្រហែល 768 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 892 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1017 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 914 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1039 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1164 ដុល្លារ

អង់គ្លេស

32 GB ប្រហែល 782 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 913 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1043 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 939 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1070 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1200 ដុល្លារ

កម្ពុជា

32 GB ប្រហែល 950 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1150 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1250 ដុល្លារ

32 GB ប្រហែល 1300 ដុល្លារ

128 GB ប្រហែល 1500 ដុល្លារ

256 GB ប្រហែល 1700 ដុល្លារ

​​​

 

មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តំបន់​មួយ​លក់ iPhone តម្លៃ​ថោក​ជាង​ ឬ ថ្លៃ​ជាង​ អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​អត្រា​ពន្ធ, ថ្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​ និង​ ភាព​ប្រែ​ប្រួល​នៃ​រូបិយប័ណ្ណ​តាម​ប្រទេស​នីមួយៗ​ជា​ដើម។ បញ្ជាក់​ថា​តម្លៃ​នៅ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​មិន​មែន​ជា​តម្លៃ​ផ្លូវ​ការ​ឡើយ​ ដោយ​វា​អាច​ប្រែ​ប្រួល​ជា​បន្ត​បន្ទាប់៕

 

ចុច​អាន៖ iPhone 7/7 Plus នៅ​ខ្មែរ​ ធ្លាក់​ថ្លៃ​ដល់​ជាង ២០០ ដុល្លារ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ បរទេស