ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

ក្រុម​ការងារ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​បាន​ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​ហើយ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ដូច​កាល​រំពឹង​ទុក។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ក្រុម​ការងារ​បាន​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​បាន​មួយ​ចំនួន​ហើយ ត្រៀម​ចេញ​បន្ដិច​ទៀត​នេះ។ នរណា​ខ្លះ​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ? ចង់​ដឹង​ថា ក្រុម​ការងារ​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​ចេញ​អត្ថបទ​អ្វី​ខ្លះ​អត់? បើ​ចង់​ដឹង​កុំ​ភ្លេច​តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​ Sabay តាម​រយៈ​គម្រោង​ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក”

 
ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

 
ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

លោក ជីព ចិត្ត និពន្ធនាយក​វិបសាយ​ Sabay ធ្វើ​ពិធី​សែន​ក្បាល​ឡាន​ សុំ​សេចក្ដីសុខ សុវត្ថិភាព មុនចេញដំណើរ

 

ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

 

ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

 

ក្រុមការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” ទៅ​ដល់​ខេត្ត​តាកែវ​សុវត្ថិភាព​ ម្សិលមិញ

រថយន្ត​​របស់​ក្រុម​ការងារ​ “ផ្លូវ​ទៅស្រុក”

 

ប្រសិន​បើ​ប្រិយមិត្ត​​បាន​ឃើញ​រថយន្ត​ ដែល​មាន​ដាក់​ស្លាក​ថា “ផ្លូវ​ទៅស្រុក” ហើយ​ចង់​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​នានា​អំពី​ភូមិ​ ឃុំ​ ស្រុក​របស់​លោក​អ្នក កុំភ្លេច​ទាក់ទង​​ក្រុម​ការងារ​នេះ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ប្រិយមិត្ត​ណា​ចង់​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈទូរសព្ទ សូមទាក់ទង​តាម​លេខ៖

 

 -010 702 777
-015 373 673

 

ចង់ដឹង​លម្អិត​អំពី​គម្រោង​ “ផ្លូវ​ទៅស្រុក” សូម​ចុចត្រង់​នេះ
 

ដោយ៖  Sabay