ស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិន

6 Videos


តារាសម្ដែងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីស្រទាប់មិត្តៗយុវវ័យ ស៊ិន យូប៊ីន និង តារាសម្ដែងរូបសង្ហា យឹមសម្បត្តិ បានធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរនៅប្រទេសចិន កាលពីម្សិលមិញនេះ ។

ស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិន

រឿងដែលធ្វើឱ្យតារាសម្ដែងទាំងពីររូបខាងលើនេះ បានទៅធ្វើជាអ្នកតំណាងដល់ទឹកដីខេត្ត ស៊ីអាន ប្រទេសចិននោះគឺ រឿង «តម្លៃស្នេហ៍» ដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រី លាយឡំជាមួយនឹងភាពកម្សត់ព្រមទាំងមានការចូលរួមសម្តែងពីតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតផង ។

ស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិន

អ្វីដែលពិសេស និងគួរឱ្យកោតសរសើរពីលើនេះទៀតនោះគឺ តួឯកប្រុសស្រីដែលទទួលបានលិខិតអញ្ជើញពីប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឱ្យកម្ពុជាទាំងពីរដួងនេះ បានគ្រងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីបង្ហាញនៅលើកម្រាលព្រំឱ្យពិភពលោកបានស្គាល់ ដែលជាកិត្តិយសបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិយើង ។

ស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិន

សូមបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនានាប្រមាណជា ១១ ប្រទេស ហើយប្រទេសនីមួយៗ សុទ្ធតែមានអ្នកមកតំណាងឱ្យភាពយន្តរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ៕ BeBe

ស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិនស៊ិន យូប៊ីន និង យឹម សម្បត្តិ កាន់ដៃគ្នាទៅតំណាងឱ្យភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសចិន