សម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើម

6 Videos


ទាហានស្រីវ័យក្មេងកូរ៉េរូបនេះត្រូវបានបុរសៗជាច្រើនស្គាល់ និង ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ ព្រោះតែរូបថតបង្ហាញសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ដែលបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម ។

គេបានដឹងថា ទាហានស្រីស្រស់រូបនេះមានឈ្មោះពិត គឺ Son Joongi ហើយព្រោះតែភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាង បុរសៗជាច្រើននាក់តែងតែលួចមានចិត្តខ្នក់ខ្នាញ់ និង ភាគច្រើនតែងលើកសរសើរនាងថា ជាទាហានដែលមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ ។

នាងមានអ្នកតាមដានប្រមាណជិត ១៣ ពាន់នាក់ក្នុង Instagram ហើយចង់ដឹងថា នាងស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ  ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

សម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើមសម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើមសម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើមសម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើមសម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើមសម្រស់ទាហានស្រីកូរ៉េម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យប្រុសៗកូរ៉េជ្រួលជ្រើម