បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)

6 Videos


បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា« ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក » ច្រៀងដោយលោក ម៉ៅ ហាជី ត្រូវបានគេឃើញបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលការគាំទ្រច្រើនហួសការស្មានដោយសារតែគេស្តាប់ទៅយល់ថាពិរោះជក់ចិត្តនិងគួរឲ្យស្រណោះមែន ។

បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)

មួយរយៈនេះគេដឹងថាលោក ម៉ៅ ហាជី មានការងារក្នុងសិល្បៈច្រើនក្នុងនោះសំខាន់គឺជាប់រវល់ និងការចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីញឹកញាប់ ។

បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)

ចង់ដឹងថាបទចម្រៀង ដែលមានចំណងជើងថា « ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក » ពិរោះរណ្តំយ៉ាងណា សូមនាំគ្នាតាមដាន ស្តាប់ចម្រៀង ខាងក្រោមដូចតទៅ ៕ ដេវីត

បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)បទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់ ម៉ៅ ហាជី គួរឲ្យស្រណោះមែន (មានចម្រៀង)