សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

ឌីយ៉ាម៉ង់ សមាជិក​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ក្នុង​ចិត្ត​យុវវ័យ De5inite ថ្មី​ៗ​នេះ​បាន​បញ្ចេញ​រូបPre-Wedding របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ន័យ​ជួយ​ក្រើន​រំលឹក​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​ជួយ​សង្គម​ទាំង​អស់​គ្នា​ទោះ​តិច​ក្តី​ច្រើន​ក្ដី។

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

ម្ចាស់​បទ “អ្នក​ថ្មី” បាន​លើក​ឡើង​​ថា លោក​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​រូប​ថត​ Pre-Wedding របស់​គូស្នេហ៍​ភាគ​ច្រើន​ទៅ​ថត​នៅ​សមុទ្រ​ តាម​តំបន់​ភ្នំ ឬ​វាល​ទំនាប​ជា​ដើម ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​លោក​វិញ​ រូប​ថត​ Pre-Wedding របស់​លោក​ អ្វី​ដែល​នឹក​ឃើញ​មុន​គេ​គឺ​សង្គម​ដោយ​គិត​ថា នេះ​ជា​គំនិត​មួយ​ប្លែក​ ក៏​ដូច​ជា​បាន​ចូល​រួម​​ចំណែក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​សង្គម​ផង​ដែរ។

 

“ Pre-Wedding ខ្ញុំ​ហ្នឹង​ថត​ទាក់​ទង​នឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ និង​ការ​សម្អាត​ទី​ក្រុង​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ថត​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​បង​អ្នក​សំអាត” លោក​ថ្លែង។

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

ឌីយ៉ាម៉ង់ និង បញ្ញាពៅ ត្រៀម​ចូល​រោង​ការ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ​ បន្ទាប់​ពី​ចំណាយ​ពេល​មើល​ចិត្ត​គ្នា​ប្រមាណ​ជា​ជិត​៥​ឆ្នាំ ៕

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

សមាជិក​ក្រុម De5inite បញ្ចេញ​រូប Pre-Wedding ដើម្បី​សង្គម

 

រូបភាព៖ ផ្ដល់ដោយ ឌីយ៉ាម៉ង់ រក្សាសិទ្ធ​ដោយ Fast film& photography

អត្ថបទ៖ SAMEDY​​​​