ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !

6 Videos


អ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថា ទាល់តែមានទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត ដូចជាមាត់សមុទ្រដែលមានឆ្នេរខ្សាច់ល្វឹងល្វើយ ឬក៏សណ្ឋាគារទំនើបៗ ទើបអាចថត Pre-Wedding របស់ខ្លួនចេញមកស្អាត និង ទាក់ទាញ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគូស្នេហ៍មួយគូនេះបែរជាជ្រើសរើសយកទីសារធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីថត Pre-Wedding របស់ខ្លួនទៅវិញ ដែលមើលទៅឃើញថាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ទីតាំងខាងលើប៉ុន្មានឡើយ ។

រូបថត Pre-Wedding តាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជានៅមុខព្រះបរមរាជវាំង ផ្សារធំថ្មី និង តាមមាត់ទន្លេ របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ ទោះបីជាសាមញ្ញបន្តិចក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាត និង មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ ។ ថ្វីត្បិតតែជាទីតាំងថតនៅតំបន់ទាំងនេះ មានមនុស្សម្នាឆ្លងកាត់ច្រើនយ៉ាងណា ប៉ុន្តែរូបភាពដែលទទួលបាន គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ហួសពីការគិត ហើយថែមទាំងចំណាយថវិកាតិចថែមទៀត ។ រូបថតប្លែកភ្នែកទាំងនេះថតដោយក្រុមអ្នកថតរូបមកពី MP photography ដែលទទួលបាន Share និង Comment ជាច្រើនពីប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម facebook ។

ចង់ដឹងថា រូបថត Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍ដ៏សាមញ្ញនៅភ្នំពេញស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា សូមចុចមើលទាំង អស់គ្នាខាងក្រោម ៖

ជួន នូវ

ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !ប្លែកភ្នែកជាមួយកម្រងរូបភាព Pre-Wedding របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះ !