រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​

    ​កង្វះ​ជាតិ​ដែក​អាច​ជួប​គ្រោះកាច​ច្រើន​និង​អាច​បណ្តាលឱ្យ​កើត​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​។ មនុស្ស​ភាគច្រើន​មិនបាន​ចាប់អារម្មណ៍​អំពី​រឿងនេះ​ទេ និង​ចេះតែ​បណ្ដែតបណ្ដោយ​ខ្លួន​រហូតដល់​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​ធ្ងន់ធ្ងរ​។ រោគសញ្ញា​របស់​វា​ដូចជា​កើត​លឿង ឬ​កើត​ចែងថ្ងៃ​។ ជា​ញឹកញាប់​គឺ​ដកដង្ហើម​ខ្លីៗ និង​អស់កម្លាំង​ល្ហិតល្ហៃ​គឺ​ដោយសារតែ​កង្វះ​ជាតិ​ដែក​តែមួយគត់​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​ក្នុង​រាងកាយ​ទាំង ១០ ៖
​    ​១. មាន​ស្នាម​ជាំ​លើ​ស្បែក​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​២. ជ្រុះ​សក់​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៣. ឧស្សាហ៍​ភ្លេច​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៤. ពិបាក​ដកដង្ហើម​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៥. អស់កម្លាំង​ល្ហិតល្ហៃ​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៦. ក្រចក​ដុះ​មិនបាន​ល្អ​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៧. ឈឺ​ចុកចាប់​សាច់ដុំ​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៨. មក​រដូវ​មិន​ទៀងទាត់ ឬ​មក​ខ្លាំង​តែម្ដង​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​៩. ស្បែក​ស្លេក​

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​​    ​១០. ពិបាក​ផ្ចង់អារម្មណ៍​៕

រោគសញ្ញា​ខ្វះ​ជាតិ​ដែក​! ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា កុំ​បណ្តែតបណ្តោយ​ឱ្យសោះ​