កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

រឿង​សម្ងាត់​ដើម្បី​រក្សា​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​ឲ្យ​រឹង​មាំ និង​មាន​សុភមង្គល ដែល​មាន​អារម្មណ៍​ដូច​ពេល​អ្នក​ផ្ដើម​ស្រលាញ់​គ្នា​ដំបូង ច្បាស់​ណាស់​គឺ​ជា ការ​ចេះ​អត់​អោន និង​មិន​ប្រកាន់​ចំពោះ​រឿង​តូច​តាច។ ក្នុង​នោះ​ដែរ កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មួយ​ចំនួន ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណង​ស្នេហា​របស់​អ្នក កាន់​តែ​ស្ថិត​ស្ថេរ​បាន​យូរ​អង្វែង និង​មាន​ន័យ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក រហូត​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន។

ចង់​ដឹង​ថា កាយ​វិការ​ទាំង​នោះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ ទៅ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១) មាន​អារម្មណ៍​រីករាយ បើ​ទោះ​ជា​ទទួល​បាន​កាដូ ឬ​អំណោយ​ដ៏​សាមញ្ញ​បំផុត

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

២) គេង​កើយ​លើ​ដៃ ទោះ​ជា​វា​មិន​ស្រណុក​ក៏​ដោយ

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

៣) ធ្វើ​រឿង​អ្វី​មួយ​ជា​មួយ​គ្នា

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

៤) ឱប​មនុស្ស​ដែល​យើង​ស្រលាញ់​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

៥) មើល​ថែ​គ្នា និង​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

៦) ការ​ធ្វើ​ទង្វើ​ប្លែកៗ ស្តែង​ចេញ​ពី​សេចក្ដី​ស្រលាញ់

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

៧) ធ្វើ​ចរិត​ដូច​កូន​ក្មេង

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

៨) ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​ជាមួយ​គ្នា

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

៩) ស្តាប់ និង​សម្រប​សម្រួល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​គឺ…

១០) ត្រូវ​យល់​ថា ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​គូ​ស្នេហ៍​មួយ​គូ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ស្រលាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក

 

កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន កាយ​វិការ​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ អាច​មាន​ន័យ​បំផុត សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​បច្ចុប្បន្ន

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ brightside