នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…

6 Videos


រឿង «ស្នេហាពិសពុល» (Pidsawat) របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ ONE HD ជាខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយ និង មានអត្រាទស្សនាខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសថៃ ហើយជាពិសេសទៅទៀត រឿងនេះក៏មានការចូលរួមសម្តែងដោយអ្នកនាង នុន វៈរ៉ានុច (Noon Woranuch)និង លោក ប៉ង ណៈវ៉ាត់(Pong Nawat)។

នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…
រឿង «ស្នេហាពិសពុល» ជាសាច់រឿងដែលបង្ក្រប់ដោយអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនា ដែលជីវិតស្នេហារបស់គូស្នេហ៍មួយគូមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពីអតីតជាតិ ហើយកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមានលាយឡំនឹងដួងវិញ្ញាណ។

នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…
ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមថត ទោះជារឿងនេះមានថតពាក់ព័ន្ធជាមួយដួងវិញ្ញាណ តែក៏មានការដំណាលការស្រួល និង រលូន ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យខ្លាចគឺការថតចុងបញ្ចប់របស់រឿងនេះ បែបជាមានលេចរឿងដែលមិនគួរឱ្យជឿ ព្រោះក្នុងសាច់រឿងគឺ នៅពីក្រោយអ្នកនាង នុន វៈរ៉ានុច គួរតែមិនមានមនុស្សនៅពីក្រោយឡើយ តែពេលថតចប់ស្រាប់តែពិនិត្យឃើញថា មានស្រមោលអ្វីម្យ៉ាងដែលមើលមិនស្គាល់នៅពីក្រោយខ្នងនាងទៅវិញ។

នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…
បើតាមឆាកបញ្ចប់នៃវគ្គនេះ គួរតែមានតួអង្គតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះ គឺអ្នកនាង នុន វៈរ៉ានុច សម្តែងជាតួឯកស្រី ឃុន ឧបុន ស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ និង លោក ប៉ង ណៈវ៉ាត់ សម្តែងជាតួឯកប្រុស ប្រៈ អ័ក្សន បួសជាព្រះសង្ឃ ដោយមិនមានតួអង្គណាចូលពាក់ព័ន្ធ តែនៅក្នុងវីដេអូបែរជាលេចចេញសម្រោលអ្វីម្យ៉ាងនៅពីក្រោយអ្នកនាង នុន វៈរ៉ានុច ធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឱ្យខ្លាំងក្នុងក្រុមថត៕ ខេរី(ប្រភព៖ ខោវស៊ុក)

នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…

នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…នុន វៈរ៉ានុច លេងមួយរឿងនេះ ពិតជាលស់ព្រលឹងចុងសក់ ព្រោះឃើញ…