​អាមេរិក​៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវដាក់​ឃុំ​ដោយ​ភាន់ច្រឡំ​ជាមួយ​បុរស​ជាង​៤០​នាក់​ និពន្ធដោយ : ធីតា       September-22-2016, 7:39 am         54

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​អាមេរិក​៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវដាក់​ឃុំ​ដោយ​ភាន់ច្រឡំ​ជាមួយ​បុរស​ជាង​៤០​នាក់​