រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​កម្ពុជា និង​ឡាវ នឹង​ពិភាក្សាគ្នា ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ការពារជាតិ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-22-2016, 8:19 am         132

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​កម្ពុជា និង​ឡាវ នឹង​ពិភាក្សាគ្នា ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ការពារជាតិ​លោក ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ