រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចេញបទថ្មីច្រៀងជាភាសាខ្មែររាងដូចជា… (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង ប្រចាំផលិតកម្មហង្សមាស កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ដែលទស្សនិកជនបានបានស្គាល់ថា នាងច្រៀងពិរោះតែចំពោះបទ បរទេស តែចំណែកពេលនាងច្រៀងបទជាផាសារខ្មែរដូចជាមិនសូវមានអ្នកគាំទ្រ។

រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចេញបទថ្មីច្រៀងជាភាសាខ្មែររាងដូចជា… (មានវីដេអូ)

តែចំណែកលើកនេះ បទថ្មីរបស់ រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ច្រៀងជាភាសារខ្មែរ ហាក់បីដូចជាមានកាគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីទស្សនិកជន សម្រាប់បទ Original Song ថ្មីមួយបទនេះគឺបទ “ឈប់” ។

រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចេញបទថ្មីច្រៀងជាភាសាខ្មែររាងដូចជា… (មានវីដេអូ)

ក្នុងបទថ្មីបទ Original Song បទនេះ កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហ្សាណា បានទាក់ទាញចិត្តប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រលើរូបនាងយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែនាងបានខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អបំផុតទៅតាម ចិត្តរបស់ទស្សនិកជន ។

រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចេញបទថ្មីច្រៀងជាភាសាខ្មែររាងដូចជា… (មានវីដេអូ)

មានទស្សនិកជន ជាច្រើនបានសំនោមពរលើរូបនាង ឲ្យច្រៀងបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរ ហើយលើកនេះ កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ក៏បានបំពេញបំណងរបស់ទស្សនិកជន ក្នុងបទថ្មីមួយបទគឺបទ “ឈប់” ៕

រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ចេញបទថ្មីច្រៀងជាភាសាខ្មែររាងដូចជា… (មានវីដេអូ)

ប្រភព៖ chnchannel