វៀតណាម​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​មេជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ និង​ដៃជើង​៨នាក់​

តុលាការ​វៀតណាម​បាន​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​មេ​គ្រឿង​ញៀន​ដ៏ល្បី​ម្នាក់ និង​ដៃ​ជើង​៨នាក់​ទៀត​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ចំពោះ​បទ​ល្មើស​គ្រឿង​ញៀន​ហេរ៉ូអ៊ីន​មាន​ទំហំ​ជាង​កន្លះ​តោន។