ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ភិន សុដាលីស ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្រ្តីទីមួយ ក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលមានរូបស្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ។ ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ជាទូទៅ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះតែងតែទទួលរងនូវភាពចាស់ ឬ បាកសម្រស់ ឬ មួយអ្នកខ្លះទៀតក៏លែងខ្វល់ពីការធ្វើខ្លួន ព្រោះ តែមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងការតែងខ្លួន ឬធុញធប ពិបាកក្នុងការតែងខ្លួន។

ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ចំណែកឯកអ្នកខ្លះទៀត ក៏ចាញ់ក្លីន ប្រេងម៉ៅ ទឹកអប់ ឬឡេជាដើម។ ហើយមួយវិញទៀត ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ តែងមានអាការៈ ហេវហត់អស់កម្លាំង ដូចនេះគេតេងតែនៅស្រាក់ក្នុងផ្ទះហើយគេមិនអាចរកប្រាកចំណូលបានទៀតឡើយ។

ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

តែផ្ទុយទៅវិញ បើយើងក្រលែកមកមើល អ្នកនាង ភិន សុដាលីស នាងមានចំណុចខុសពីស្រ្តីមានផ្ទៃពោះផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ ទាំងរូបសម្បត្តិ និង ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់នាង។

ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

បើទោះបីជា ដាលីស កមពុងមានផ្ទៃពោះ ដែលជិតដល់ថ្ងៃស្រាលកូនក្តី តែបើនិយាយពីរូសម្រស់របស់នាងវិញ អាចនិយាយបានថា ស្អាតជាងស្រីក្រមុំពីដងទៅទៀត។

ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ជាមួយគ្នានឹងប្រាក់ចំណូលរបស់នាងវិញ ដាលីស រកប្រាក់ចំណូលបាន ច្រើនហួសការស្មាន តាមរយៈការលក់ផលិតផលនានារបស់នាង ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជន និងមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់នាង ៕

ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
ស្រ្តីទីមួយស្រស់ស្អាត និងរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ប្រភព៖ chnchannel