ទារក​កំសត់​មិនទាន់​ឃើញ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ ត្រូវបាន​សត្វ​ឆ្កែ​ពាំ​

ដោយសារតែ​បច្ចុប្បន្ននេះ មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​មាន​ភាព​សកម្ម​ក្នុងការ​រួមភេទ ហើយ​មាន​ដៃគូ​ជាច្រើន​ទៀត​គ្មាន​គម្រោង​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ការយក​កូន ទើប​នាំ​ឲ្យ​មាន​ករណី​រំលូតកូន​ជាច្រើន​។ មាន​ទារក​មិនតិច​ទែ ដែល​ត្រូវបាន​យក​ចេញពី​ផ្ទៃ​មុនពេល​គ្រប់​ខែ​។ ពួកគេ​គ្មាន​កំហុស​ទេ តែ​បែរជា​ត្រូវ​សម្លាប់​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​