សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !

6 Videos


គ្រាន់តែទៅដល់ផ្ទះនៅអាមេរិកភ្លាម សារាយ សក្ខណា បានទទួលកាដូដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយពីម្តាយក្មេករបស់នាងភ្លែត ។ សារាយ សក្ខណា ថែមទាំងនិយាយថា សុំអួតមួយណា មកដល់ផ្ទះភ្លាមបានកាដូភ្លាម ។

សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !

សារាយ សក្ខណា ពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលទទួលបានកាដូដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះ បើតាមដឹងកាបូបដៃម៉ាក់ LV នេះគឺមានតំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះ ដែលម្តាយក្មេងនាងជូនជាកាដូ បន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញ ។

សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !

សារាយ សក្ខណា មិនត្រឹមតែទទួលបាននូវក្តីស្រលាញ់ពីស្វាមីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ចាប់តាំងពីបានចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្វាមីមក នាងទទួលបានការស្រលាញ់ពីឪពុកម្តាយក្មេករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងជីវិត ។

សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !

សារាយ សក្ខណា ពុំមានប្រកបរបរអ្វីក្រៅពីនៅផ្ទះមើលថែស្វាមីនិងកូនស្រីជាទីស្រលាញ់នោះទេ ក្រៅពីនេះគឺនាងឆ្លៀតពេលវេលាទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ដូចដឹងស្រាប់ហើយថា នៅស្រុកគេគឺត្រូវប្រើភាសាអង់គ្លេសជាចំបង បើមិនចេះភាសាគឺពិតជាពិបាកណាស់ ៕

អាលីណា

សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !សារាយ សក្ខណា ម្តាយក្មេកឱ្យកាដូកាបូបដៃ LV តំលៃរាប់ពាន់ដុល្លារ !