តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

ពិធី​បុណ្យ​សព​របស់​តារា​សម្ដែង​ចិន​ល្បី​ឈ្មោះ Kimi Qiao ត្រូវ​បាន​ចូល​រួម​ដោយ​សិល្បករ និង​សិល្ប​ការិនី​ជា​ច្រើន​រូប។

 

បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន Sina បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២២​ខែ​កញ្ញា​កន្លង​ទៅ​នេះ ពិធី​បុណ្យ​សព​របស់​តារា​សម្ដែង​ប្រុស Kimi Qiao ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង​សៀងហៃ ប្រទេស​ចិន​ដែល​ជា​ស្រុក​កំណើត​របស់​លោក។ មរណភាព​របស់​តារា​សម្ដែង​រូប​សង្ហារ​វ័យ​២៨​ឆ្នាំ បាន​ពិភព​សិល្បៈ​ចិន​ទាំង​មូល​ជ្រួល​ច្របល់។ មាន​វត្តមាន​ដើម្បី​ជូន​ដំណើរ​តួ​រឿង “Never Gone” ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​មិន​ត្រឹម​មាន​តែ​តារា​នោះ​ទេ អ្នក​គាំទ្រ​របស់​លោក​ក៏​មក​ច្រើន​ណាស់​ដែរ៕
 
តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ
 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

តារា​​ជា​ច្រើន​រូប​ជូន​ដំណើរ Kimi Qiao ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ

 

ចុចអាន៖តួ​រឿង “ហង្ស​បង្ក្រាប​នាគ” ចង​ស្បោង​នីឡុង​សម្លាប់​ខ្លួន​ក្នុង​វ័យ​២៨​ឆ្នាំ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14