ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

El Torre de David គឺជាអគារដែលគេសាងសងដើម្បីធ្វើជាការិយល័យដ៏ខ្ពស់និងទំនើបមួយស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុង Caracas ប្រទេស វេណេហ្ស៊ុយអេឡា ប៉ុន្តែដោយសារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសាងសងក៏បានក្ស័យធុន និងបោះចង់ចោលគម្រោងសាងសងមួយនេះ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤ គិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល ២២ ឆ្នាំមកហើយ អគារមួយនេះមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនណាដេញថ្លៃសាងសងបន្តនោះទេ ដែលបណ្ដាលឲ្យអគារនេះត្រូវទុកចោលនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅបែបអនាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ។ ពិភពលោកបានដាក់រហ័សនាមឲ្យអគារនេះថា តំបន់អនាធិបតេយ្យដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ។

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា ប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុង Caracas ស្ទើរតែ 70% គឺរស់នៅតំបន់ និងអគារ អនាធិបតេយ្យ ហើយ El Torre de David គឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុត៕

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

Image credits:

ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

  • ពី​អគារ​ការិយាល័យ​ទំនើប​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​អនាធិបតេយ្យ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/23  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: