ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

មនុស្សកាន់តែចាស់ភាពស្រស់ស្អាត ស្រស់សង្ហាក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅតាមនោះដែរ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចេះតុបតែងខ្លួនឲ្យសាកសមបន្តិចទោះបីជាចាស់បន្តិចមែន តែក្មេងល្មមប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះអ្នកនោះទេ ។ ជាក់ស្ដែងបុរសចំណាស់ 9 រូបនេះថ្វីត្បិតតែចំណាស់បន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ បើនិយាយពីភាពស្រស់សង្ហា ក្មេងៗសុំខ្មាស់តែម្ដង ។

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ

  • ចាស់​សង្ហា​ទាំង ៩ រូប​​នេះ ក្មេង​ល្មម​ៗ​​មិន​ដូរ​នោះ​ទេ已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/23  Category:ចំនេះដឹង
Tags: