របៀបចំហុយបង្គាមីសួរ

របៀបចំហុយបង្គាមីសួរ

គ្រឿងផ្សំ

  • មីសួរ 80g ត្រាំទឹក 10នាទី
  • បង្គា 10ក្បាល
  • ប្រេងឆា 2ស្លាបព្រាបាយ
  • ទឹក 1/2 cup (8 ស្លាបព្រាបាយ)
  • ទឹកសីុអីុវ 2 ស្លាបព្រាបាយ
  • ទឹកសីុអីុវខាប់ 1 ស្លាបព្រាតែ
  • ប្រេងល្ង 1 ស្លាបព្រាតែ
  • ខ្ទឹមស,រំដេង,ដើមជីវ៉ានស៊ុយ, ម្រេច
វិធីធ្វើ
  1. យកគ្រឿងផ្សំ ប្រលាក់ជាមួយមីសួនឹងបង្គា។
  2. ទើបដាក់ចំហុយ១៥នាទី ដាក់ចុះរោយស្លឹកខ្ទឹម ជីវ៉ានស៊ុយ។

ប្រភព ៖ camlocation