ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !

6 Videos


ឆៃលី ដាឡែន បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ កាលពីម្សិលម៉ិញនេះ ពិធីឡើងផ្ទះរបស់នាង រៀបចំយ៉ាងសាមញ្ញាបំផុត ជាមួយស្វាមីព្រមទាំងក្រមគ្រួសារ ។

ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !

កន្លមក ឆៃលី ដាឡែន ធ្លាប់បានប្រាប់ថា ប្រសិនបើផ្ទះថ្មីរបស់នាងសាងសង់រួច នាងគ្រោងនឹងរៀបចំពិធីឡើងឡើងផ្ទះដែលមានលក្ខណៈធំដុំ ដែលគ្រោងនឹងអញ្ជើញមិត្តសិល្បៈជាច្រើនចូលរួម។ដោយឡែកម្សិលម៉ិញនេះ ស្រាប់តែ ឆៃលី ដាឡែន បែរជារៀបចំពិធីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មីយ៉ាងសាមញ្ញនិងស្ងប់ស្ងាត់បំផុត ។

ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !

ឆៃលី ដាឡែន បានឲ្យដឹងថា នាងបានសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មីកាលពីម្សិលម៉ិញ អរគុណម៉ាក់ និងបងៗដែលបានមកជួយ សូមឲ្យហេង ហេង ហេង ។ ឆៃលី ដាឡែន បានទិញផ្ទះថ្មីនេះជាយូរមកហើយ ទើបតែសាងសង់រួច ដូច្នេះហើយ ទើបនាងសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មីយកថ្ងៃល្អ បើតាមប្រភពពត៌មានមួយបានបង្ហើបប្រាប់ថា ឆៃលី ដាឡែន គ្រាន់តែឡើងផ្ទះថ្មីយកថ្ងៃល្អជាមុនសិនប៉ុណ្ណោះ ។ នាងមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីឡើងផ្ទះថ្មី ដែលមានលក្ខណៈធំដុំ ដោយអញ្ជើញមិត្តភក្តិសិល្បៈចូលរួមនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ នេះ ៕ អាលីណា

ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !ឆៃលី ដាឡែន សូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មី !