កោះ​តៃវ៉ាន់​ទាញ​ក្រុមហ៊ុន Google ឲ្យ​ពាក់​ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​ជម្លោះ​សមុទ្ទ​ចិន​ខាង​ត្បូង

កោះ​តៃវ៉ាន់​បាន​ទាញ​ក្រុមហ៊ុន Google ឲ្យ​ចូល​នៅ​ក្នុង​បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្ទ​ចិន​ខាង​ត្បូង​​ដោយ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​មួយ​នេះ​ដាក់​បំលែង​រូប​ភាព​ពី​ផ្កាយ​រណប​​អំពី​មូល​ដ្ឋាន​ទ័ព​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ព្រាល​ៗ​មិន​ច្បាស់​។