មេដឹកនាំ​ហ្វីលីពីន​ហៅ​ឲ្យ UN, EU និង​អ្នក​ជំនាញ​ទៅ​ស៊ើប​អង្កេត​សង្គ្រាម​របស់​លោក​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​បាន​អញ្ជើញ​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​ (UN), សហភាព​អឺរ៉ុប (EU) និង​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឲ្យ​ធ្វើការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​សង្គ្រាម​​របស់​លោក​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ខុស​ច្បាប់។