សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

វិបសាយ​ Business Insider បាន​យក​រូបភាព​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ថត​ចេញ​ពី​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង​ Galaxy S7 យក​មក​ដាក់​ទន្ទឹម​គ្នា​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ទូរសព្ទ​ទាំង​ពីរ ដោយ​ខាង​ស្ដាំ​ថត​ចេញ​ពី​ Galaxy S7 និង រូបខាង​ឆ្វេង​ថត​ដោយ​ប្រើ iPhone 7។

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

 

សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7សាក​ល្បង​សមត្ថភាព​កាមេរ៉ា​ iPhone 7 និង Galaxy S7

រវាង​ទូរសព្ទ​ទាំង​ពីរ​ ចូល​ចិត្ត​គុណភាព​រូបថត​ថត​ចេញ​ពី​ទូរសព្ទ​ម៉ូដែល​ណា​ជាង?​​​

 

ចុច​អាន៖ ឡើង​សង្វៀន កាមេរ៉ា​ភ្លោះ iPhone 7 Plus, P9 Plus និង G5 មួយ​ណា​ខ្លាំង​ជាង?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ BI​​​​