គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

កន្លងមក យើងតែងឃើញសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗផុសឡើងនៅគ្រប់ទិសទីក្រោមស្នាដៃ និងគំនិតរចនារបស់អ្នកឌីហ្សាញល្បីៗនៅទូទាំងពិភពលោក។ ថ្ងៃនេះ មហាមាស សូមណែនាំឱ្យប្រិយមិត្តបានឃើញនូវស្នាដៃឌីហ្សាញសំណង់ប្លែកៗនៅប្រទេសជប៉ុនវិញម្តង៖

១. សាលាមតេយ្យដែលសង់ព័ទ្ធជុំវិញដើមឈើ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

២. សាលាមតេយ្យដែលរចនាដោយអាចប្រមូលតំណក់ទឹកភ្លៀងឱ្យចូលមកក្នុងកន្លែងមួយសម្រាប់ក្មេងលេង

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៣. ផ្ទះតូចមួយនៅក្រុងតូក្យូ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៤. ផ្ទះដែលគេរចនាឱ្យស្ត្រីចូលនិវត្ត ២ នាក់រស់នៅ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៥. វិចិត្រសាល Ebisu East នៅតូក្យូ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៦. ធនាគារ Sugamo Shinkin នៅ Kawaguchi

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៧. កំពូល Nakagin Capsule Tower នៅតូក្យូ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៨. ផ្ទះរំអិល Unusual Slide House

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

៩. ផ្ទះសួនច្បារ នៅតូក្យូ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១០. អាគារ Ribbon Chapel នៅហេរ៉ូស៊ីម៉ា

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១១. អាគារ Acros នៅហ្វ៊ូគុអូកា

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១២. ឧទ្យាន ណាំបាក់ (Namba Parks) នៅ អូសាកា

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១៣. ផ្ទះល្វែងតូក្យូ

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១៤. ធនាគារ Sugamo Shinkin / Shimura Branch Azusawa, Itabashi-ku

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

១៥. ផ្ទះ Nasu Teepee នៅ Nasu

គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​

 

ប្រភព ៖ mohameas

  • គំនិតរចនា​សំណង់​ស្ថាបត្យ​កម្ម​សម័យ​ទំនើប​ប្លែកៗ​​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ជប៉ុន​​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/24  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: