ព្រះអនុជ នៃស្តេច ឌូបៃ មានបំផុត លើលោក វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ស្លាប់ ដោយសារ រោគ គាំងបេះដូង

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ៖ ទីក្រុង ឌូបៃ ប្រកាស កាន់ទុក្ខ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងមរណទុក្ខ កូន ប្រុសច្បង មេដឹកនាំ កាន់អំណាចសហព័ន្ធអារ៉ាប់អ៊ីម៊ីរ៉េត វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត នេះបើ យោងតាមការដកស្រង់ សម្រង់អត្ថបទផ្សាយ សារព័ត៌មានរដ្ឋ ឌូបៃ WAM ។

លោក Sheikh Rashid កូនប្រុសច្បង នាយករដ្ឋមន្រ្តី និង អនុប្រធានាធិបតី សហព័ន្ធអារ៉ាប់ អ៊ីម៊ី រ៉េត លោក Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum បានស្លាប់បង់ជីវិត ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ចុង សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ដោយសារតែ រោគ គាំងបេះដូង ។

Loading...

សេចក្តីរាយការណ៍ បញ្ជាក់អោយ ដឹង ថានាយករដ្ឋមន្រ្តី និងអនុប្រធានាធិបតី សហព័ន្ធអារ៉ាប់ អ៊ីម៊ីរ៉េត លោក Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum មានកូនប្រុសច្បង មានឈ្មោះ Sheikh Rashid បាន ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លងទៅនេះ ខណៈកូនប្រុសបន្ទាប់ ត្រូវ ជា ប្អូន Sheikh Rashid មានឈ្មោះថា Sheikh Hamdan គឺជា ព្រះអង្គម្ចាស់ នៃទីក្រុង ឌូបៃ ៕

ព្រះអនុជ នៃស្តេច ឌូបៃ មានបំផុត លើលោក វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ស្លាប់ ដោយសារ រោគ គាំងបេះដូង

ព្រះអនុជ នៃស្តេច ឌូបៃ មានបំផុត លើលោក វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ស្លាប់ ដោយសារ រោគ គាំងបេះដូង

ព្រះអនុជ នៃស្តេច ឌូបៃ មានបំផុត លើលោក វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ស្លាប់ ដោយសារ រោគ គាំងបេះដូង

ប្រភព៖ khmerscoop