វិធី​៤​យ៉ាង​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ ​អ្នក​អាច​ដឹកនាំ​មនុស្ស​ ដែល​មិន​ចង់​ឲ្យ​គេ​ដឹកនាំ​បាន

វិធី​៤​យ៉ាង​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ ​អ្នក​អាច​ដឹកនាំ​មនុស្ស​ ដែល​មិន​ចង់​ឲ្យ​គេ​ដឹកនាំ​បាន

ក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន មនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ ឲ្យគេមកដឹកនាំនោះទេ។ ពួកគេចង់ឲ្យអ្នកដទៃគោរពគំនិតរបស់ ពួកគេ។ ពួកគេចង់ផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនដោយគំនិតរបស់ពួកគេ។ តើក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំតើអ្នកអាច ធ្វើអ្វីបាន?

១) ឈរលើគោលការណ៍អ្វីមួយ៖ ប្រសិនជាអ្នកគ្មានឈរលើអ្វីទាំងអស់ គ្មាននរណានឹងឈរជាមួយអ្នកនោះ ទេ។ អង្គការជាច្រើនសុទ្ធតែមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ឬបេសកកម្ម។ ការឈរលើអ្វីមួយមានន័យថាម នុស្ស មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ និង ដឹងច្បាស់ថា នឹងត្រូវធ្វើអ្វី ហើយចង់សម្រេចអ្វី។

២) បង្កើតវប្បធម៌ផ្តល់តម្លៃគ្នា៖ ប្រសិនជាអ្នកដឹកនាំអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាវត្តមានរបស់ពួកគេសំ ខាន់ ឬ មានតម្លៃ នោះអ្វីៗសុទ្ធតែអាចទៅរួច។ បុគ្គលិកជាច្រើនលាលែងពីក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគេមិនត្រូវ បានឲ្យតម្លៃ។

៣) សប្បាយៗ៖គ្មាននរណាម្នាក់មិនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងសប្បាយៗនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ គេតាមអ្នកអ្នកគួរតែរកវិធីសាស្ត្រសប្បាយៗ។

៤) តើគេរីករាយនឹងជួយដែរឬទេ? ៖អ្នកអាចរៀនពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត។ តើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តចំណា យពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយ? ស្វែងរកគន្លឹះនឹងអនុវត្តក្នុងក្រុមហ៊ុន៕

ប្រភព ៖ bizkhmer

  • វិធី​៤​យ៉ាង​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ ​អ្នក​អាច​ដឹកនាំ​មនុស្ស​ ដែល​មិន​ចង់​ឲ្យ​គេ​ដឹកនាំ​បាន已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/24  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: