ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?

6 Videos


ពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់លេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយ ប៉ុន្តែស្រីស្អាតទាំងពីរបែរជាគ្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់តែមួយដូចគ្នា ។ រវាង ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងនរណានៅពេលដែលគ្រងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ? ។

ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?

ស្រីស្អាត ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា គឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដនិងសម្តែងដូចគ្នា អ្នកទាំងពីរមិនត្រឹមតែប៉ះគ្នានៅក្នុងរឿងមួយនាពេលចុងក្រោយនេះទេ ដោយឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគុំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ស្វែងរកថវិការជួយ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជា ស្រាប់តែ ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា បានគ្រងឈុតដូចគ្នាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត ។

ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?

ទាំង ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា ព្រមទាំងតារាជាច្រើនទៀតគឺចូលរួមកម្មវិធីនេះ ដោយពួកគេមកចូលរួមដើម្បីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ គ្រាន់តែទៅដល់កម្មវិធីភ្លាម ដួង ម៉ានិច ត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីជ្រើសរើសឲ្យស្លៀកពាក់ឈុតពណ៌ខ្មៅនេះ ។ ប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែស្រីស្អាត ទឹម រដ្ឋា មកដល់ ដួង ម៉ានិច បែរជាផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះឲ្យទៅ ទឹម រដ្ឋា វិញ ។

ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?

រវាង ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា តើនរណាស្រស់ស្អាតជាងនរណា ? សូមទស្សនារូបភាពរបស់អ្នកទាំងពីរទាំងអស់គ្នា ៕ អាលីណា

ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?ដួង ម៉ានិច និង ទឹម រដ្ឋា នរណាស្អាតជាងក្នុងឈុតដូចគ្នាបែបនេះ ?