គិលានុបដ្ឋានយិកា (ពេទ្យមធ្យម) Nurse បន្ទាន់

Company

KTOP CLINIC   

type

Public Limited Company

Industry

Cosmetics & Beauty

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Senior

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Medical/Health/Nursing

Hiring

2

Industry

Cosmetics & Beauty

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Female

Language

English--
Good   

Age

21 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-15-2016

Closing Date

Oct-14-2016
  +ភារៈកិច្ចការងារ
- ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស ជាគោល
- បទពិសោធន៍ជាសហការី ក្នុងបន្ទប់វះកាត់ (2-3ឆ្នាំឡើង)

+ពេលវេលាការងារ
• ម៉ោងធ្វើការ: 9:30 am~07:00 pm
• ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ : 12:00 pm~01:00 pm
• ថ្ងៃធ្វើការ: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
• ថ្ងៃឈប់សំរាក: Sun / ថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ
• ប្រាក់ប្រៀវត្សរ៍: ពិភាក្សាពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍

For Apply
E-mail: [email protected]

  - ​ជាសហការី ក្នុងបន្ទប់វះកាត់ (ផ្នែកកែសម្ផស្ស)
- ពិនិត្យព្យាបាលទូទៅ (ផ្នែកសម្ផស្ស)

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

នាងខ្ញុំ ភាសាខ្មែរ +8210-8886-1480

Email

[email protected]

Website

Address

4th floor, B-Ray Tower, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassas, Khan Chamkamorn, Phnom Penh