ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគម្រោង ផ្នែកតារាម៉ូត

Company

KTOP CLINIC   

type

Public Limited Company

Industry

Cosmetics & Beauty

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Project Management

Hiring

1

Industry

Cosmetics & Beauty

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-14-2016

Closing Date

Oct-13-2016
  + ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស (និយាយ, សរសេរ និង ស្តាប់) បាន
+ មានបទពិសោធន៍រៀបចំគម្រោង ផែនការណ៍ / កាលវិភាគ

+ពេលវេលាការងារ
• ម៉ោងធ្វើការ: 9:30 am~07:00 pm
• ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ : 12:00 pm~01:00 pm
• ថ្ងៃធ្វើការ: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
• ថ្ងៃឈប់សំរាក: Sun / ថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ
• ប្រាក់ប្រៀវត្សរ៍: ពិភាក្សាពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍

For Apply
E-mail: [email protected]

  + ភារៈកិច្ចការងារ
- រៀបចំម៉ូដែល
- ស្វែងរកតារាម៉ូត (តារាម៉ូដែល គំរូ)
- រៀបចំគម្រោង ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូព័ត៌មានទាក់ទងនឹងតារា
- ផ្នែកព័ត៌មានតារាៗ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

នាងខ្ញុំ ភាសាខ្មែរ +8210-8886-1480

Email

[email protected]

Website

Address

4th floor, B-Ray Tower, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassas, Khan Chamkamorn, Phnom Penh