តារា​សិង្ហ​បុរី​៤​ដួង មកជួប​អ្នកគាំទ្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​របស់ខ្លួន​

dnt-news :​​ ​តារា​សម្តែង​សិង្ហ​បុរី​៤​ដួង​មកជួប​អ្នកគាំទ្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​សភាព​សប្បាយរីករាយ​និង​មោទនភាព​ជាខ្លាំង ពិធី​នេះ​ត្រូវបាន រៀបចំ​ដោយ​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ភីភី​ស៊ី​ធី​វី​PPCTV​រួមជាមួយ​ក្រុមការងា​រ​ដែលមាន​ភាព​ទទួល​ខុសត្រូវ​ការងារ​ខ្ពស់​និង​ធ្លាប់ ធ្វើឱ្យមាន​តារា​សិង្ហ​បុរី​ជាច្រើន​ទទួលបាន​ភាពកក់ក