សភា កំពុងបើក​កិច្ចប្រជុំសភា​តំបន់​អាស៊ី APA ខណៈ​CNRP ​មិន​ចូលរួម និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       September-26-2016, 10:15 am         210

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សភា កំពុងបើក​កិច្ចប្រជុំសភា​តំបន់​អាស៊ី APA ខណៈ​CNRP ​មិន​ចូលរួម