អ្នកបើកបរផ្ទាល់ខ្លួន(២៥០ដល់៣៥០ដុល្លារ)

Company

EBM Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Others

Hiring

1

Industry

Property Management

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-14-2016

Closing Date

Oct-14-2016
  •បើកឡានជូនលោកនាយកពេលមានតំរូវការទៅណាមកណា
•បើកឡានជូនបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវពេលមានតំរូវការ
•ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការសំអាតរថយន្ត
•ការងារមួយចំនួនដែរថ្នាក់លើដាក់អោយ
  •បុរសដែរមានសញ្ជាតិខ្មែរ
•មានបទពិសោធន៏ផ្នែកបើកបរចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅ
•មានការចងចាំល្អទៅលើផ្លូវនិងតំបន់ដែរបានទៅនិងត្រឡប់មកវិញ ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្លូវនិងតំបន់ផ្សេងៗបន្ថែមទៀត
•តំរូវអោយមានប័ណ្ណបើកបរជាដាច់ខាត
•មានចំនេះដឹងផ្នែកបើកបរ
•អាចធ្វើការស្វែងរកផ្លូវនិងតំបន់តាមផែនទីបាន
•អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
•ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម
•អាចធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបាន និងអាចធ្វើការចុងសប្ដាហ៏បានបើមានតំរូវការចាំបាច់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. THA Sethey

Phone

+855 23 21 39 19 / 078 61 82 22 / 10 88 83 10

Email

[email protected]

Website

http://www.ebmcambodia.com ; www.ejobpage.com

Address

Building #40D, Street 352, Sangkat Beong Keng Kang 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia