ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…

6 Videos


កីឡាករហ្វឹកហាត់កាយសម្ព័ន្ធជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ គឺលោក Hwang Chui Soon ត្រូវបានមហាជនកូរ៉េជាច្រើនស្គាល់ ព្រោះតែសាច់ដុំដ៏ធំ និង រឹងមាំរបស់លោក ។

ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…

យ៉ាងណាក្តី បើយោងតាមសារព័ត៌មាន លោក Hwang ធ្លាប់តែជាមនុស្សស្គមកំព្រឹងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ តែដោយសារពាក្យបង្អាប់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួន ទើបបណ្តាលឲ្យលោកមានទឹកចិត្តហាត់កាយសម្ព័ន្ធរហូតបានសាច់ដុំធំៗបែបនេះ ។ លោកបានឲ្យដឹងដែរថា សាច់ដុំដ៏ធំរបស់លោកនេះគឺបានមកពីការហាត់ប្រាណ និង ធ្វើតាមរបបអាហារយ៉ាងទៀងទាត់អស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ដោយមិនមានចាក់ថ្នាំជំនួយអ្វីនោះឡើយ ។ ការប្រឹងប្រែងជាង ១០ ឆ្នាំរបស់លោកមិនឥតប្រយោជន៍ទេ ដោយពេលនេះ លោកទទួលបានអ្វីដែលលោកតែងចង់បាន ហើយក៏ធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរ ។

ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…

ចង់ដឹងថា លោក Hwang សាច់ដុំធំប៉ុណ្ណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…ពីរាងស្គមកំព្រីង រហូតសាច់ដុំគួរឲ្យខ្លាច ព្រោះតែ…