មក​មុខ​ក្មេង​ៗ​​កូន​កាត់​ទាំង​នេះ​​មើល មួយ​ណា​ដែល​ស្អាត​ជាង​គេ

គេច្រើននិយាយថាកូនកាត់ភាគច្រើនគឺស្អាត ដោយសារពួកគេមានចំនុចស្រស់ស្អាត ទាំងជនជាតិម្ដាយ និងឪពុករបស់គេ ប៉ុន្តែក៏មានកូនកាត់ខ្លះមិនស្អាតផងដែរ ឥលូវសាកមើលមុខក្មេងៗទាំងនេះមើលថាតើពួកគេម្នាក់ណាដែលស្អាតជាងគេ ៖

16ក្មេងប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំ Lucas: ឪពុករបស់គេជាជនជាតិ ប៊ែលហ្សិក ឯម្ដាយជាជនជាតិរុស្ស៊ី

15ក្មេងស្រីអាយុ ៤ឆ្នាំកន្លះ Salma: ឪពុករបស់នាងជនជាតិ អ៊ូបេគីស្ថាន និងម្ដាយជនជាតិ អាមេនី

14ក្មេងស្រីអាយុ ៥ ឆ្នាំ Eliza: ឪពុកជាកូនកាត់ អាមេនិ និង ហ្សកហ្ស៊ី ឯម្ដាយជនជាតិរុស្ស៊ី

13ក្មេងស្រីអាយុ ៨ឆ្នាំ Anna: ឪពុកជនជាតិអាមេនី ម្ដាយជនជាតិរុស្ស៊ី

12ក្មេងស្រីអាយុ ៥ ឆ្នាំ Eva: ឪពុកជនជាតិ កូរ៉េ ម្ដាយកូនកាត់ ៣ សាសន៍ រុស្ស៊ី, អ៊ុយក្រែន និង ជនជាតិជ្វីហ្វ.

11ក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំ Dominic: ឪពុកកូនកាត់ ហ្សកហ្ស៊ី និងតាតារ ម្ដាយជនជាតិ Ossetian

10ក្មេងប្រុសអាយុ ៧ ឆ្នាំ Timur: ឪពុកជនជាតិ Azerbaijanian និងម្ដាយជនជាតិរុស្ស៊ី

9ក្មេងប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំ Lukyan: ឪពុកកូនកាត់អ៊ុយក្រែន និងរុស្ស៊ី ឯម្ដាយកូនកាត់ កមេនីស្ថាន និងតតារ

8ក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំកន្លះ Daniel: ឪពុកជនជាតិ នីហ្សេរីយ៉ា និងម្ដាយជនជាតិរុស្ស៊ី

7ក្មេងស្រីអាយុ ៩ ឆ្នាំ Ksenia: ឪពុកអាល្លឺម៉ង់ដើមកំណើតជ្វីហ្វ ម្ដាយកូនកាត់រុស្ស៊ី និង តតារ

6ក្មេងស្រីអាយុ ៥ ឆ្នាំ Maya: ឪពុកជនជាតិរុស្ស៊ី ម្ដាយជនជាតិអាមេនី

5ក្មេងស្រីអាយុ ៥ ឆ្នាំ Alice: ឪពុកជនជាតិរុស្ស៊ី ម្ដាយកូនកាត់ អ៊ូបេគីស្ថាន និងតតារ

4ក្មេងប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំ Leon: ជាកូនកាត់ប៉ុន្តែប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ជនជាតិអ្វីខ្លះ

3ក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំ Leo: ឪពុកជនជាតិ កុងហ្គោ ម្ដាយជនជាតិរុស្ស៊ី

2ក្មេងប្រុសអាយុ ៩ ឆ្នាំ Vagif: ឪពុកកូនកាត់ Azerbaijanian និងរុស្ស៊ី ម្ដាយកូនកាត់អាមេនី និងរុស្ស៊ី

1ក្មេងប្រុសអាយុ ៧ ឆ្នាំ Daniel: ឪពុកជនជាតិតតារ និងម្ដាយជនជាតិ ហ្សកហ្ស៊ី

  • មក​មុខ​ក្មេង​ៗ​​កូន​កាត់​ទាំង​នេះ​​មើល មួយ​ណា​ដែល​ស្អាត​ជាង​គេ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/26  Category:ចំនេះដឹង
Tags: