មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី​៤​ដួង​បាន​ដល់​កម្ពុជា​នា​ចុង​សប្ដាហ៍​មុន ក្នុង​បេសកកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ភាពយន្ត​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ “ពេល​វេលា​ប្រល័យ​វាសនា” ដែល​នៅ​គ្រា​នោះ ពួក​គេ​ទាំង​៤​មាន  អ៊ែលវិន អ៊ឹង លោក រ៉ូមេអូ តាន់ អ្នក​នាង ហ្សូអី ថេ និង​កញ្ញា ផេក ឈ័រ បាន​គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត។

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

(រាប់​ពី​ឆ្វេង ) រ៉ូមេអូ ទាន់ អ្នក​នាង ហ្សូអ៊ី អេ កញ្ញា ផេក ឈ័រ និង អ៊ែនវីន អ៊ឹង

 

អ៊ែនវីន និង ផេក ឈ័រ ត្រូវ​បាន​ចាប់​គូ​ឲ្យ​ស្លៀក​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ច្នៃ​ពី​ហូល​ខ្មែរ​ពណ៌​ទឹក​ប៊ិច​ដូច​គ្នា។ ដោយ​ឡែក រ៉ូមេអូ តាន់ និង ហ្សូអ៊ី ថេ គ្រង​ឈុត​ពណ៌​ស្វាយ​ទាំង​ទ្វេ។ ពួកគេ​ទាំង​៤ អះអា​ថា នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ស្លៀក​បំពាក់​ខ្មែរ ហើយ​មិន​នឹក​ស្មាន​ថា សំលៀក​បំពាក់​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​យើង ស្អាត​យ៉ាង​នេះ​សោះ។

 

“ជា​លើក​ទី​១​ហើយ​សម្រាប់​ពួក​យើង សំលៀកបំពាក់​របស់​កម្ពុជា​ពិត​ជា​ស្អាត​មែន​ទែន ពេល​ស្លៀក​វា​ទៅ ពួក​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា ដូច​រាជបុត្រ និង​រាជនី​អីចឹង”។ តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី​៤​ដួង ថ្លែង​ប្រាប់​តាម​រយៈ​អ្នក​បក​ប្រែ។

 

តោះ…ឥឡូវ​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នាពួក​គេ​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា​ក្នុង​ឈុត​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

មើល​តារា​ល្បី​ៗ​សិង្ហបុរី គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​ខ្មែរ​ ស្អាត​ដូច​រាជនី និង​រាជ​បុត្រ

 

អត្ថបទ៖ ទារិកា