បុគ្គលិកផ្នែកលក់​(​​សាខាបឹងកេងកង)

Company

OPENNET

  

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

10

Industry

Telecommunication

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-26-2016

Closing Date

Oct-26-2016
  - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
- ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនអតិថិជន
- ជម្រុញអតិថិជនឱ្យប្រើប្រាស់អិនធឺណេត
-​ រៀបចំចុះកិច្ចសន្យាជូនអតិថិជន
- កម្រឹតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី ៩ឡើងទៅ ឬកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យកាន់តែប្រសើរ
- មានគនិតឆ្នៃប្រឌិត
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
  អត្ថប្រយោជន៍
- ប្រាក់ចំណូលអាចទទួលបានរហូតដល់៥00​ដុល្លារ
- ទទូលបាន Bonus ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
- សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់លិខិតសរសើរ និង​អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើលិខិតសរសើរ
- ទទួលបានឱកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ
- ដំណើរកម្សាន្តនិង​ ពិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំ
បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម:
No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
088/096 777 1917

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr veasna kim

Phone

096 / 088 777 1917

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh