អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រជាជនវែលប្រមាណជា ៥០០ នាក់ បាននាំគ្នាស្រាតងូតទឹកដ៏ត្រជាក់នៃសមុទ្រខាងជើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ងូតទឹកស្រាតទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរៃអង្គាសលុយជួយដល់ផ្នែកសប្បុរសធម៌។នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Daily Mail ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ។

អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌

ព្រឹត្តិការណ៍ងូតទឹកស្រាតទ្រង់ទ្រាយធំដ៏អស្ចារ្យនេះ មានឈ្មោះថា North East Skinny Dip ត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនៅឆកសមុទ្រ Druridgeក្នុងទីក្រុង Northumberland ភាគខាងជើងប្រទេសវែលក្នុងគោលបំណងរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់អង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានឈ្មោះថា MIND ។

អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌

នេះជាលើកទី ៥ ហើយ ដែលលេចឡើងនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយនេះ។ ចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមទាំងអស់ គឺមិនមានការបែងចែកក្មេងចាស់ ប្រុសស្រីឡើយពោលគឺត្រូវងូតទឹកទាំងអាក្រាតកាយជាមួយគ្នា ក្រោយពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបានមកដល់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនេះ ៕ BeBe

អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌អស្ចារ្យមែន! នាំគ្នាងូតទឹកស្រាតដើម្បីជួយអង្គការសប្បុរសធម៌