រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

6 Videos


តារាស្រីចិនទាំង ៨ រូបខាងក្រោមសុទ្ធតែមានឈ្មោះបោះសំឡេង និង ប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុង អាជីពសិល្បៈរបស់ពួកគេ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់ត្រូវបានមហាជនសរសើរ និង ដាក់ឈ្មោះថា «រាជនីនៃសម្រស់» ថែមទៀតផង ។

ព្រោះតែសម្រស់ស្រស់ស្អាត និង ទេពកោសល្យសម្តែងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ពួកគេតែងតែបង្ហាញមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើន ។ យ៉ាងណាក្តី ពួកគេក៏គេចមិនផុតពីទង្វើដ៏អាម៉ាស មួយចំនួនដែរ ដូចជាការធ្លាប់រូបអាក្រាតកាយជាដើម ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថត ៨ សន្លឹក ដែលពួកគេមិនដែលចង់ឲ្យមាននរណាបានឃើញសោះឡើយ ៖

១- Fan Bingbing

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

២- Liu Yan

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៣- Shu Qi

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៤- Ruby Lin

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៥- Vivian Hsu

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៦- Liu Yifei

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៧- Yang Mi

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

៨- Zhang Ziyi

រូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូបរូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូបរូបថតដ៏អាម៉ាស់របស់តារាស្រីចិនល្បីឈ្មោះ ៨ រូប

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលី