កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

សិល្បករ និង​សិល្ប​ការិនី​ចិន​ល្បី​ឈ្មោះ​ជា​ច្រើន​រូប​បាន​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​បិទ​វគ្គ​របស់​មហោស្រព​ភាពយន្ត “Golden Rooster” លើក​ទី​២៥។

 

យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ខែ​កញ្ញា​មុន​នេះ កម្មវិធី​បិទ​ឆាក​របស់​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ “Golden Rooster” លើក​ទី​២៥​ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង Tangshan ប្រទេស​ចិន។ មាន​មុខ​នៅ​លើ​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម​ឆ្នាំ​នេះ​គឺ​មាន​តារា​សម្ដែង​ល្បី​ឈ្មោះ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ Huang Xiaoming-Angelababy, Li Yi Feng និង Yao Chen ជា​ដើម៕

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

Huang Xiaoming និងAngelababy

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

Yao Chen

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

Feng Shaofeng

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

Li Yifeng និងXu Qing

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

 

កំពូល​តារា​ចិន​ជុំ​ជើង​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​​មហោស្រព​ភាពយន្ត​ “មាន់​មាស” លើក​ទី​២៥

Bai Baihe

 

ចុចអាន៖Fan Bingbing ស្អាត​ដូច​ម្ចាស់ក្សត្រី​នៅ​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​អេស្ប៉ាញ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14