រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

ភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន TASS បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងផលិទ្ធ iPhone នឹងចេញលក់នៅឆ្នាំ 2018 ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតត្រឹមតែ 130$។
លោក Igor Kozlov នាយផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Ruselectronics ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ Rostec ឲ្យដឹងថា ទូរស័ព្ទដែលផលិតឡើងនឹងមានគុណភាពអាចប្រៀបនឹង iPhone របស់ Apple បាន ប៉ុន្តែមានតម្លៃថោកជាងឆ្ងាយណាស់។ លោក Igor បានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថា៖ “ឆ្នាំ 2018 យើងនឹងមាន iPhone ផ្ទាល់ខ្លួន, iPhone ក្នុងស្រុក ដែលមានតម្លៃត្រឹម 130 ដុល្លារ” ។ Rostec ជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2017 ដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសរុស្សី។ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះ ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានាធិបតីរុស្សីផ្ទាល់។

ប្រភព៖ chnchannel

រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
រុស្ស៊ី​​នឹងផ​លិត iPhone ​ល​ក់នៅ​ឆ្នាំ 2​018​ ត្រឹម​តែ 1​30​$

ចុះថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ